Video golfové lekce

Zde jsou podrobné definice základních golfových pojmů, k porozumění ostatních slovíček stiskněte na slovníček.


Co je to HCP - Handicap a jak se počítá?

Jde o nejznámější slovo v golfovém světě. Co to vlastně znamená?
Svůj HCP má každý amatérský golfista. To je vlastně číslo, které říká kolik ran nad PAR golfista hraje. Pokud má hřiště například PAR 72, hráč s HCP 0 by měl toto hřiště zahrát za těch 72 ran. Podobně, hráč s HCP 18 by měl toto hřiště zahrát za 90 ran.
Ale není to tak jednoduché, jelikož každé hřiště je jiné a proto se do počítání HCP zahrnuje další parametr (obtížnost hřiště).
Snížení HCP gofista může dosáhnout na amatérských golfových turnajích. Jestli hráč zahraje dobře, pak se HCP sníží, anebo naopak může dojít ke zvýšení HCP za špatný výsledek hry. HCP je v rozmezí 0-54, HCP v rozmezí 37-54 se označuje jako klubový HCP. Profesionální hráči obvykle mají záporný nebo nulový HCP.

CR, SR - Course Rating, Slope Rating

Každé hřiště má jinou obtížnost, je to faktor závislý na jeho délce, terénu, tvaru jamek, rozmístění bunkerů, různé překážky, voda atd. Z těchto faktorů se pro každé hřiště stanoví dva tyto koeficienty:



PAR

To je stanovené číslo, které by měl hráč s HCP 0na jamce uhrát. Na golfových hřištích jsou jamky s PAR 3, 4 nebo 5. Pro tyto jamky platí následující délky:
Délky pro PAR (jednotka m)
PAR Muži Ženy
3 do 220 do 200
4 200 - 450 180 - 390
5 přes 400 přes 360


Hrací HCP -EGA HCP

Je to vlastně HCP hráče na daném hřišti. To je HCP hráče, který je ovlivněn faktory CR a SR.
Obtížné hřiště k HCP hráče něco přidá, tedy hrací HCP je vyšší než přesný HCP. Jinými slovy: obtížné hřiště přidává hráči několik ran k dobru a naopak lehčí hřiště z jeho HCP několik ran k dobru ubrat.
Jak se počítá EGA HCP pro dané hřiště? Zde se uvádí matematický vzorec:
EGA HCP = vlastní HCP x SR/113 + CR - PAR

HCP jamky

Každá jamka na hřišti má svůj HCP, tedy svoji obtížnost. Tento HCP se na 18ti jamkovém hřišti označuje čísly od 1 do 18. Jamka s nižším HCP je obtížnější než jamka s vyšším. Tento faktor se označuje jako index jamek daného hřiště.
Proč se uvádí HCP jamky? HCP jamky se používá k rozdělení hracího HCP hráče na jednotlivé jamky daného hřiště. Jestli hráč má HCP 42, to znamená, že na některých jamkách má k dobru 3 rány a na ostatních jenom 2 rány a právě k určení se používá HCP jamek.
Pro hráče s HCP 42 připádají na každou jamku 2 rány k dobru a vyčerpá hráč celkem 36 ran z hracího HCP. Hráč ještě má 6 ran k dobru. Tyto rány používá hráč pro ty jamky s nižším HCP jamky, tj. pro index od 1 do 6.

Stableford

Obvykle na amatérských turnajích se hraje na stableford body. Co to vlastně znamená?
Způsob bodování:
Počet ran na jamce Stableford body
4 rány pod PAR 6
3 rány pod PAR 5
2 rány pod PAR 4
1 rána pod PAR 3
PAR 2
1 rána nad PAR 1
Ostatní 0

Zde PAR znamená PAR pro daného hráče. Např. hráč s HCP 36 má navíc 2 rány k dobru na každnou jamku. To znamená, že jeho PAR pro jamku PAR 4 je 6.

Jak dochází ke změně HCP

Pokud hráč získá aspoň 36 stableford bodů, pak svůj HCP snižuje a naopak získá málo stableford bodů, může HCP i zvýšit. Každému hráči se však nesníží či nezvýší o stejnou hodnotu, protože záleží to na HCP kategorii, do které hráč spadá.

HCP kategorie

HCP se dělí do následujících kategorií:

Kategorie Přesný HCP Ochranná zóna Snižování Zvyšování
1 do 4,4 35 – 36 0,1 0,1
2 4,5 – 11,4 34 – 36 0,2 0,1
3 11,5 – 18,4 33 – 36 0,3 0,1
4 18,5 – 26,4 32 – 36 0,4 0,1
5 26,5 – 36,0 31 – 36 0,5 0,2
6 37 – 54 0 – 36 1,0 0

Z tabulky je vidět, že za každé 2 stableford body nad 36 sníží HCP hráči v kategorii 5 o 1 bod, ale za každé 2 stableford body pod 36 HCP hráči zvýší pouze o 0,2 bodů, tedy HCP zvyšuje velice málo, ikdyž hráč má špatný výsledek.
Např. hráč s HCP 31 získá 40 stableford bodů, jeho HCP sniží na 31-(40-36)/2=29.
Ochraná zóna slouží k ochraně hráče před zvyšením HCP.
Např. hráč s HCP 30 (kategorie 5) získá 31 stableford bodů a díky ochrané zoně jeho HCP zůstane nezměněn.