Video golfové lekce
Zakřívit míč zprava doleva. Postavte se normálně. Uzavřít hlavu hole, čím víc zavřená hlava hole, tím víc se zakříví míc. Používejte železa nízkých až středních čísel, namířit napravo od stromu. Ohýbat kolena k vyhnutí se větvím.
Zakřívit míč zleva doprava.Otevřít hlavu hole, čím víc otevřená, tím zakřívit víc. Otevřená hlava hole posílá míč vysoko, používejte hole nižších čísel pro držení míče nízko nad zemí.Namířit nalevo od stromu.